DIVISIONE AMBIENTE

PIJACA VODA

Zagadjenje svetskih vodnih resursa je danas glavni problem vezano za ljudsko zdravlje i od rastuceg je znacaja.  Savladavanje negativnih efekata koji rezultiraju iz pretpostavke da pijaca voda sadrzi arsen, fluor i vanadijum, posignuto je uvodjenjem zakonskih limita. U Italiji je 2003. godine stupila na snagu zakonska Direktiva  31/2001 koja je inkorporirala i Direktivu 98/83/EU, sto je vodilo ka naknadnom uvodjenje novih limita daleko strozijih od postojecih u pogledu sadrzaja arsena sa 50 µg/l na 10 µg/l,  fluorida sa 3 mg/l na 1,5 mg/l  i bora sa 3 mg/l na 1mg/l. 

Patentom zasticene filterske i absorpcione mase koje proizvodi odeljenje Andel Technology  ispunjavaju zakonske limite u smislu zagadjivaca. Troskovi eksploatacije su u velikoj meri redukovani posto vise nije potrebno da se zamenjuje filterski medij na kraju ciklusa, vec je dovoljno uraditi regeneraciju zasicenog medija i odlaganje cvrstog otpada istrosenog filtrata.

Resenja  za filtriranje koja nudi Andel Technology  odeljenje ukljucuje siroku lepezu pouzdanih tehnologija koje su testirane i sertifikovane za uklanjanje arsena, bora, cezijuma, hroma, fluora, nikla, nitrata, radona, sulfata, uranijuma i vanadijuma po principu apsorpcije.

Kroz pojekat Regenera koji je podržan od Evropske Unije u okviru CIP Eco inovativnog programa, a koji je izabran od Evropske Unije kao jedna od pet uspesnih priča tokom ECO dana inovacija, Gruppo Zilio je razvio nove procese za ukalnjanje arsena iz pitke vode. 

Kapaciteti Izgradjenih postrojenja su od 1 l/s do 800 l/s, i ukljucuju razne tipove interventnih aktivnosti u zavisnosti od karakteristika vode koja se tretira i postojeceg procesa tretiranja. 

PRAZNJENJE BROCHURE

DIVISIONE AMBIENTE

OTPADNE VODE

Kompanija Gruppo Zilio se angazuje na kontinualno istrazivanje najboljih tehnologija kako bi pomogla svojim klijentima u sistemima upravljanja otpadnom vodom, koji mogu biti odrzivi u smislu ekoloskog i ekonomskog uticaja, kroz usvajanje procesnih ciklusa koji dozvoljavaju ponovno koriscenje te iste tretirane vode.

Kompanija je tokom proteklih godina izgradila mnogo postrojenja za preciscavanje voda na raznim lokacijama, sa veoma visokim brzinama protoka.

Novim tehnoloskim resenjima za postrojenja za tretiranje otpadnih voda, kompanija je fokusirana kako na komunalna tako i na industrijska postrojenja, primenom :

• Tercijarno filtriranje putem ultrafiltracije pomocu silicijum karbidnih "SiC ® membrana";

• Bio- reaktori MBR  sa membranama od silicijum karbida "SiC ®."

 

Procesi koji koriste silicijum karbidne membrane:

Pretpostavka za novi front filtriranja je neverovatna raznovrsnost filterskih materijala "SiC®",  koji omogucuju postizanje:

• Visoke protoke permeata cak 10 puta vise u poredjenju sa tradicionalnim membranama;

• Znatno umanjeni troskovi inzenjeringa i rada postrojenja;

• Ukupna otpornost na hemikalije (pH izmedju 0-14);

• Visoka toplotna otpornost (do 800 ° C);

• Visoka otpornost na abraziju ("SiC ®" je veoma tvrd materijal);

• Regeneracija membrana

 

Karakteristike filterskih jedinica:

Jedinice za filtriranje se primenjuju prema specificnim potrebama, odnosno:

1. Tercijarni sistemi za filtriranje u postojecim postrojenjima gde je separacija mulja  slaba;

2. MBR sistemi sa "SiC ®" membranama, za komunaln i industrijske otpadne vode kada postojeci ili tradicionalni bioloski proces nije adekvatan.

 

Izuzetna trajnost i pouzdanost:

• 10-godisnja garancija proizvodjaca;

• Toplotna otpornost do 800 ° C;

• Mehanicka otpornost i otpornost na abraziju;

• Potpuna hemijska inertnost prema svim reagensima;

• Sterilizacija - ultrafiltrirajuce membrane.

 

Operacije ciscenja i odrzavanja:

• Automatsko povratno pranje pod visokim pritiskom;

• Automatizovano mehanicko ciscenje;

• Hemijsko ciscenje na visokoj temperaturi; 

 

PRAZNJENJE BROCHURE

DIVISIONE AMBIENTE

TRETMAN MULJA

Zilio Ecologia je jedan od vodecih isporucilaca postrojenja za susenje, gasifikaciju i ozonolizu koja koriste najmodernije proizvodne procese i visokokvalitetne inzenjering usluge.

Zilio Spa pri projektovanju uzima u ozbir najraznovrsnije sisteme susenja, koriscenja izvora toplote i regneracije upotrebljenog vazduha. Proces susenja mulja putem recirkulacije vazduha koji je razvio i implementirao nas biro za razvoj i projektovanje, nudi ekonomski i tehnoloski jednostavan sistem evaporacije. 

S obzirom da se mulj ne podvrgava mehanickim dejstvima tokom procesa susenja, emisija prasine je neverovatno mala; shodno tome ovaj sistem ne zahteva dodatnu opremu kao sto su npr. kondenzatori pare ili sistemi za prasinu,  sistemi za suzbijane mirisa ili drugih zagadjivaca.

Zilio postrojenje za susenje je dizajnirano za susenje heterogenog mulja razlicitog porekla, sa fokusom na ustedu energije i eliminaciju prasine sa sadrzajem suve mase od 65% do 95%.

U nizvodnoj struji procesa suseanja kompanija Gruppo Zilio Spa u izvesnim slucajevima koristi termohemijski proces gasifikaciju, koji se smatra jednom od BAT (najbolja raspolozviva) tehnologija, najsavremenija tehnologija koja trenutno postoji. Ova tehnologija ima iste prednosti kao tehnologija spaljivanje s tim sto su izbegnuti tipicni problemi kao sto su emisije oksida sumpora i azota, teski metali, leteci pepeo i potencijalna proizvodnju dioksina. Dobijen proizvod je gas za hemijske sinteze, singas, koji je pogodan za valorizaciju u proizvodnji elektricne i toplotne energije.  

PREPORUCENE TEHNOLOGIJEE

DIVISIONE AMBIENTE

NAFTA I GAS

U oblastima procesne i otpadne vode  Gruppo Zilio SpA nudi nova inzenjering resenja za postrojenja sa

keramickim membranama od Siliijum Karbida "SiC ®."

Neke od oblasti primene:

- Separacija ulja i vode - npr. vode iz proizvodnje ulja, uljnih suspenzija posle prve kisne vode u o bjektima za skladistenje ugljovodonika, i uljnih emulzija iz industreije celika;

- Tretiranje ocedne vode sa deponija, filtriranje vode u sistemima za preciscavanje voda sa hemijskom i fizickom pred-flokulacijom, prvih kisnih voda, tercijarno filtriranje vode u postrojenjima sa bioloskim preciscavanjem;  

MBR proces.  

 "SiC ®"  membrane omogucavaju rad sa tecnostima ekstremnih pH vrednosti (0-14) i visokih temperatura, bez ikakvih ostecenja koja mogu da izazovu hemijski agensi, i obezbedjuju primenu procedura pranja membrana u ekstremnim uslovima kako u smislu upotrebljenih hemikalija (jake kiseline, oksidirajuci agens kao sto su  vodonik peroksid ili hipohlorit, rastvaraci, itd…..) tako i u smislu visokih temperatura, sto omogucujue obnavljanje radnog ciklusa u svim uslovima.  

"SiC ®" membrane u kombinaciji sa odgovarajucom oksidacijom u smislu nezeljenih metala, omogucuju eliminaciju Fe, Mn, As i drugih necistoca raznih tipova.

 

PRAZNJENJE BROCHURE

DIVISIONE ENERGIA

HIDROELEKTRANE

Gruppo Zilio S.p.A.  nudi  resenja "kljuc-u-ruke" za Grinfild, ali i za  aktivnosti na rekonstrukciji hidroelektrana i kontinualnom obezbedjenju post-prodajnih usluga.

Zahvaljujuci dugogodisnjem iskustvu u projektovanju i izgradnji hidroelektrana - oko 40 MV - obavljamo i sledece aktivnosti:

• Procena gradilista,

• Analiza protoka i istorijskih statistickih podataka,

• Definisanje projekta i programa implementacije,

• Kompletna procena gradilista ako se radi o rekonstrukciji,

• Detaljni projekat,

• Upravljanje kompletnim procesom autorizacije,

• Izgradnja postrojenja, sa posebnom paznjom na elaborat efikasnosti turbine kao funkcije periodicnih

   protoka (Francis, Pelton)

• Kontrola kvaliteta materijala i instalacija.

Projektovanje postrojenja obavljamo u saradnji sa kvalifikovanim inzenjerima koji imaju preko 40 godina iskustva, koristeci novi sistem za projektovanje  srzi proizvodne grupe. Izbor komponenti se bazira na lokaciji postrojenja kako  bi se omogucio pravilan i ekonomican rad kroz dugi niz godina.

PREPORUCENE TEHNOLOGIJEE